O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali


 O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali75
5150200San’atshunoslik (turlari bo‘yicha)25
5151700Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish25
5350600Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha)25