Toshkent axborot texnologiyalari universiteti


 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti350
5232800Elektron tijorat50
5330300Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha)50
5330500Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi", “AT-Servis", “Axborot xavfsizligi", “Multimedia texnologiyalari")100
5350100Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar", “Teleradioeshittirish", “Mobil tizimlar")100
5350600Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha)50