Geografiya

5140600 / Geografiya
X006 / Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti
5110500 / Geografiya o`qitish metodikasi
X006 / Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti
5140700 / Gidrometeorologiya
X006 / Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti