Xalqaro iqtisodiyot va menejment (mintaqalar va faoliyat yo`nalishlari bo`yicha)

So'nggi 30 kun