Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha)

So'nggi 30 kun


AbituriyentTa'lim yo'nalishiBlok IBlok IIBlok IIIBallVaqtSana
Samatov Salimjon
94***0923
532040058.9
(19 / 63%)
18.9
(9 / 30%)
3.3
(3 / 10%)
81.1
(31 / 34%)
12
min
22 May
19:28
Samatov Salimjon
94***0923
532040040.3
(13 / 43%)
25.2
(12 / 40%)
11.0
(10 / 33%)
76.5
(35 / 39%)
41
min
31 May
16:15
Samatov Salimjon
94***0923
532040037.2
(12 / 40%)
23.1
(11 / 37%)
14.3
(13 / 43%)
74.6
(36 / 40%)
47
min
26 May
09:17
Samatov Salimjon
94***0923
532040046.5
(15 / 50%)
18.9
(9 / 30%)
5.5
(5 / 17%)
70.9
(29 / 32%)
20
min
19 May
19:19
Samatov Salimjon
94***0923
532040040.3
(13 / 43%)
14.7
(7 / 23%)
8.8
(8 / 27%)
63.8
(28 / 31%)
11
min
23 May
22:52
Samatov Salimjon
94***0923
532040037.2
(12 / 40%)
23.1
(11 / 37%)
3.3
(3 / 10%)
63.6
(26 / 29%)
77
min
20 May
08:19
Samatov Salimjon
94***0923
532040031.0
(10 / 33%)
21.0
(10 / 33%)
11.0
(10 / 33%)
63.0
(30 / 33%)
17
min
25 May
17:55
Samatov Salimjon
94***0923
532040040.3
(13 / 43%)
14.7
(7 / 23%)
7.7
(7 / 23%)
62.7
(27 / 30%)
63
min
17 May
13:11
Samatov Salimjon
94***0923
532040024.8
(8 / 27%)
29.4
(14 / 47%)
7.7
(7 / 23%)
61.9
(29 / 32%)
42
min
17 May
14:16
Samatov Salimjon
94***0923
532040037.2
(12 / 40%)
14.7
(7 / 23%)
9.9
(9 / 30%)
61.8
(28 / 31%)
75
min
19 May
07:07
Samatov Salimjon
94***0923
532040031.0
(10 / 33%)
21.0
(10 / 33%)
8.8
(8 / 27%)
60.8
(28 / 31%)
27
min
20 May
09:56