Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha)

So'nggi 30 kun