Davolash ishi

So‘nggi 30 kun


AbituriyentTaʼlim yo‘nalishiBlok IBlok IIBlok IIIBallVaqtSana
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010043.4
(14 / 47%)
23.1
(11 / 37%)
8.8
(8 / 27%)
75.3
(33 / 37%)
98
min
14 noy
18:01
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010040.3
(13 / 43%)
18.9
(9 / 30%)
11.0
(10 / 33%)
70.2
(32 / 36%)
14
min
17 noy
17:47
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010034.1
(11 / 37%)
21.0
(10 / 33%)
14.3
(13 / 43%)
69.4
(34 / 38%)
44
min
18 noy
17:01
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010034.1
(11 / 37%)
21.0
(10 / 33%)
12.1
(11 / 37%)
67.2
(32 / 36%)
23
min
29 noy
22:01
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010034.1
(11 / 37%)
16.8
(8 / 27%)
13.2
(12 / 40%)
64.1
(31 / 34%)
18
min
26 noy
17:10
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010037.2
(12 / 40%)
14.7
(7 / 23%)
7.7
(7 / 23%)
59.6
(26 / 29%)
17
min
21 noy
16:30
Jumayev Hayitmurod
99***7642
551010027.9
(9 / 30%)
18.9
(9 / 30%)
11.0
(10 / 33%)
57.8
(28 / 31%)
18
min
19 noy
15:48