Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali


 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali75
5330500Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi", “AT-Servis", “Axborot xavfsizligi", “Multimedia texnologiyalari")50
5350100Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar", “Teleradioeshittirish", “Mobil tizimlar")25